Diabetes Mellitus II (DM)

Mensen met diabetes worden in het Gezondheidscentrum over het algemeen vier keer per jaar gecontroleerd. Het gaat dan om controle van de bloedsuiker, maar ook bloeddruk en gewicht. We bespreken hoe het gaat met de voeding, medicijnen, beweging en u kunt vragen stellen. Drie keer per jaar betreft dit een kort consult. Als uw bloedsuiker en bloeddruk goed gereguleerd zijn wordt deze controle door de doktersassistente gedaan. Is dit niet het geval of zijn er andere bijzonderheden dan vindt deze kwartaalcontrole bij de praktijkverpleegkundige plaats.


Een keer per jaar, rond uw verjaardag, krijgt u via de post een uitnodiging voor de uitgebreidere jaarcontrole. U wordt verzocht met deze brief naar het laboratorium te gaan om daar nuchter bloed te laten prikken en urine af te geven. Hierna maakt u via de assistente (023-5367978) een afspraak bij een van de praktijkverpleegkundigen op de vierde etage.


Tijdens de jaarcontrole bespreken wij de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek en nemen we een vragenlijst met u door. Aanbod komen o.a. voeding, beweging, roken, hart- en vaatziekten en uw medicatie. Waar nodig geven wij u adviezen en/of informatie, mede om risico’s op complicaties van de diabetes te voorkomen.


Ook verrichten wij jaarlijks een voetinspectie. Daarbij beoordelen wij het gevoel, de doorbloeding en de huid. Zo nodig verwijzen wij u door naar een pedicure of een podotherapeut.


Heeft u recent de diagnose diabetes mellitus van de huisarts gekregen? Dan ziet u ons de eerste periode vaker. Wij zullen u in stappen informatie geven. Als het nodig is starten wij medicatie om de bloedsuiker te verlagen. De bloedsuiker zal gecontroleerd worden na start of ophogen van medicatie totdat u goed bent ingesteld.


Omdat het bij diabetes om chronische zorg gaat zult u hiervoor meestal de praktijkverpleegkundige en assistente zien en niet de huisarts. Wij werken uiteraard wel samen en zo nodig vindt er overleg plaats.


Mensen met diabetes worden in het Gezondheidscentrum over het algemeen vier keer per jaar gecontroleerd. Het gaat dan om controle van de bloedsuiker, maar ook bloeddruk en gewicht. We bespreken hoe het gaat met de voeding, medicijnen, beweging en u kunt vragen stellen. Drie keer per jaar betreft dit een kort consult. Als uw bloedsuiker en bloeddruk goed gereguleerd zijn wordt deze controle door de doktersassistente gedaan. Is dit niet het geval of zijn er andere bijzonderheden dan vindt deze kwartaalcontrole bij de praktijkverpleegkundige plaats.