Over Mijn gezondheid.net

Wij bieden u de mogelijkheid om een eigen gezondheidsportaal te openen via mijngezondheid.net. Hierin kunt u online zelf afspraken maken voor een bezoek aan de huisarts (het kan zo zijn dat deze functie tijdelijk niet mogelijk is vanwege corona), vragen stellen aan uw zorgverlener via een e-consult en medicatie herhalen. Voor dit laatste moet u zich dan ook eenmalig aanmelden bij de apotheek (informeer hierover bij de apotheek). Op dit gezondheidsportaal krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in een gedeelte van uw medische dossier. U dient hiervoor wel een verzoek in te dienen via het gezondheidsportaal. Zodra dit verzoek ontvangen is zal de huisarts het dossier vrijgeven.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan kunnen een gezondheidsportaal openen op MijnGezondheid.net. U logt in op www.MijnGezondheid.net met uw DigiD met sms-functie of de DigiD-app. Informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl.

Hoe opent u een gezondheidsportaal op MijnGezondheid.net?

Ga naar de website www.mijngezondheid.net. Vervolgens klikt u op de grote knop “inloggen” op de hoofdpagina en logt u in. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van www.mijngezondheid.net inlogt, ondertekent u het contract met uw zorgverlener digitaal. Dankzij deze akkoordverklaring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.

Ook is het mogelijk om een app te installeren (MedGemak), u dient dan wel eerst eenmalig online in te loggen met DigiD.

Heeft u vragen?

Dan kunt u op een ondersteunende pagina www.mijngezondheid.net de veel gestelde vragen en handige instructievideo s raadplegen. Als u dan nog vragen heeft kunt u ook contact opnemen met de huisartsenpraktijk.

In het Gezondheidscentrum Schalkwijk bieden wij de mogelijkheid aan onze patiënten om op een VEILIGE manier via de computer met ons te communiceren!Het beroepsgeheim van de huisarts moet ten allen tijde gegarandeerd zijn. Daarom is er in de huisartsenmaatschap gekozen voor mijngezondheid.net .Met “Mijn Gezondheid.net” is de praktijk van de huisarts of de apotheker 24 uur per dag bereikbaar. Wat is er allemaal mogelijk?