mei 8, 2023

SMS service

Dit houdt in dat u een herinneringsbericht via een SMS zult krijgen als u een afspraak heeft bij de huisarts, of een medewerker van de huisartsenpraktijk. De huisartsen willen hiermee hun dienstverlening verder verbeteren. Als u niet gebruik wilt maken van deze service kunt u zich afmelden bij de assistente van de huisarts
december 8, 2020

Online inzage in uw medisch dossier

Graag willen de huisartsen u informeren over het project OPEN. Dit project helpt huisartsen bij het traject waarmee de overheid per 1 juli 2020 de patiënt middels een nieuwe wet het recht geeft op elektronisch inzage in het medisch dossier. U had al jaren recht op een papieren afdruk van uw medisch dossier van de huisarts. Nu heeft u ook recht op elektronische inzage. Dit kan door online-inzage via MijnGezondheid.net (MGn). Via dit portaal heeft u online-inzage in uw medisch dossier. Onder andere de volgende gegevens kunt u online bekijken: