Afspraak maken / contact


Ga naar

Wie is Wie


Ga naar

kwaliteiteisen


Ga naar
Algemene informatie

Binnen het gezondheidscentrum werken psychologen voor zowel kinderen, volwassenen en ouderen

Afspraak maken

Indien u een verwijsbrief heeft kunt u langsgaan bij de assistente op de 4e etage van Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem of telefonisch contact zoeken via: 023-5336208. Zij is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 13:00 uur. U hoeft niet langs te gaan indien de huisarts de verwijsbrief heeft opgestuurd via Zorgdomein (Psychologenpraktijk GC Schalkwijk) dan zal u binnen 2 weken opgebeld worden door een van de psychologen.

Afspraak wijzigen of afzeggen

Indien u een afspraak, om welke reden dan ook, wilt wijzigen of afzeggen, dan dient u dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling te melden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. De behandelaren hebben een gezamenlijk beleid bij no-show. U zal hierover worden ingelicht bij de intake.

De eerste afspraak

Voor de eerst afspraak, het zogenaamde intakegesprek, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een specialist. Deze krijgt u mee of wordt rechtstreeks door de huisarts naar ons toegestuurd. Voor kinderen onder de 16 jaar is een ondertekende toestemmingsverklaring nodig van de ouders / verzorgers met ouderlijk gezag. Tijdens het intakegesprek zal de samenhang tussen de omstandigheden en de klachten bekeken worden. Daarnaast wordt er stil gestaan bij de hulpvraag, doelen en verwachtingen van het onderzoek of behandeling en de mogelijkheden hiertoe. Ook wordt gekeken of het zinvol is om de naasten / de gezinsleden bij de behandeling te betrekken en of maatschappelijke ondersteuning van toegevoegde waarde kan zijn.

Kinderen en jeugd

De afdeling jeugd behandelt kinderen tot 18 jaar. Er wordt zowel Basis GGZ (praktijk Leren te Leren) als Specialistische GGZ (dyslexie collectief) geleverd. Basis GGZ psychologische zorg betreft eerstelijns onderzoek en behandeling van kinderen en jeugd tot 18 jaar. Specialisaties o.a. :

 • A.D.H.D.
 • Autistische Spectrum Stoornis (A.S.S.)
 • Ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand
 • Angst- en stemmingsklachten.

Behandelmethoden:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Mindfulness
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Exposure
 • Speltherapie

Voor onderzoek en behandeling van leerproblemen is er ook vergoede zorg, maar kunnen ook particulier worden bekostigd. Voor de aanmeldingscriteria en procedures zie onderzoek. Het gaat om:

 • Lees- en spellingsproblemen en dyslexie
 • Reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie
 • Aandacht en planningstekorten bij schoolse taken
Volwassenen en ouderen

Mind to Move levert de behandeling aan volwassenen en is gespecialiseerd in de behandeling van psychisch trauma (PTSS). Naast PTSS worden ook andere veelvoorkomende (al dan niet comorbide) DSM-V stoornissen behandeld waaronder:

 • stemmingsstoornissen
 • angst- en paniekstoornissen
 • somatische symptoomstoornis
 • persoonlijkheidsstoornissen

Mind to Move zet de volgende evidence based behandelmethoden in:

 • Gedragstherapie
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • EMDR
 • Schematherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Acceptance &nbps; Commitment Therapy
 • Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Tarieven en vergoeding 2020

Volwassenen: Er wordt Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) geleverd. Voor de BGGZ heeft Mind to Move met alle verzekeraars contracten. Klik hier voor de BGGZ-tarieven. Voor SGGZ zijn er contracten met ASR, Zilveren kruis en DSW. Klik hier voor de SGGZ-tarieven. Vraag voor de zekerheid aan uw zorgverzekeraar of er een contract is met Mind to Move (AGB-code 22221139). Is er geen contract dan zal u een deel van de behandeling zelf moeten bekostigen. Bij een restitutiepolis / vrije zorgkeuze krijgt u 100% vergoed. Bij een basisverzekering (natura) wordt gedeelte van de behandeling vergoed, informeer hiernaar bij uw Zorgverzekeraar of kijk op de website contractvrije psycholoog voor een overzicht. Houdt u ook hierbij rekening met het wettelijke eigen risico van 385 euro.

Jeugd: Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt generalistische Basis GGZ geleverd. Psychologisch onderzoek en behandeling wordt volledig vergoed vanuit jeugdhulp van de Gemeente Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Beverwijk en Zandvoort. Er hoeft geen eigen risico te worden betaald.

Samenwerking

Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners (interne ketenzorg) binnen het Gezondheidscentrum Schalkwijk, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH genoemd). Voor kinderen en jeugdigen wordt er samengewerkt met o.a. een speltherapeut, een onderwijsspecialist, Passend Onderwijs, Centrum Jeugd en Gezin. Tevens is er een samenwerking met de Turkstalige psychologe Semra van Leeuwen.

In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er overleg, intervisie of supervisie plaats kunnen vinden, gedurende diagnostiek, behandeling, met deze zorgverleners in de (keten)zorg. Op deze manier kunnen wij uw zorg optimaliseren. De psychologen zijn aangesloten bij Psyzorg . En bij kinderen en jeugd is er samenwerking met andere GZ psychologen.

Eigen risico

Bij een zorgverzekering heeft u een verplicht eigen risico en een vrijwillig verhoogd eigen risico. Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een verplicht eigen risico, voor zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2020 vastgesteld op €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering.

Over de medewerkers in de praktijk

Er zijn momenteel vier GZ-psychologen, twee vrijgevestigde orthopedagogen, een psychiater, een psycholoog i.o.t GZ-psycholoog, twee masterpsychologen en een vaktherapeut werkzaam in het gezondheidscentrum.

Wie is wie

Medewerkers Kind en jeugd
Sylvia Mevissen
Orthopedagoog NVO (GZ-Psycholoog) / BIG-nummer: 89063910025


Ria Balm
Orthopedagoog, (GZ-Psycholoog) &nbps; Dyslexie Collectief / BIG-nummer 49049253825


Hennie Horeman
Orthopedagoog / Dyslexie Collectief


Medewerkers Volwassenen
Fatima Bouskla
(GZ-Psycholoog) / Mind to Move


Feya Nolet
Psycholoog &nbps; (GZ-Psycholoog)


Marliza van Straten
Psycholoog / mind to Move


Ilse Twaalfhoven
GZ-psycholoog / Mind to Move


Ruud Vis
GZ-Psycholoog / BIG-nummer: 39919678225 / Mind to Move


Nelly van Berkel
Vaktherapeut vrijgevestigd


Externe samenwerking
Semra van Leeuwen Sözer
GZ-Psycholoog / lid van NIP, BIG-nummer: 59059151325


- Turkstalig
- 06-48632499
- svanleeuwensozer@gmail.com
- Adres: fonteinlaan 5, 2012JG
- Haarlem
- Zorgdomeinadres Psychologie Praktijk S. van Leeuwen-Sözer


Kwaliteitseisen

De GZ-Psychologen hanteren de normen van hun beroepscode, en daarnaast de regels van de contracten met de zorgverzekeraars in Nederland: zij werken met ROM (voor- en nametingen) en zijn in het bezit van een Kwaliteitsstatuut (deze kunt u inzien op aanvraag bij de desbetreffende psycholoog of bij de officemanager van het GC Schalkwijk). Mocht u ondanks het streven door onze afdeling voor het leveren van goede zorg toch ontevreden zijn, dan kunt u uiteraard een klacht indienen bij de “Klachtencommissie van GC Schalkwijk”.


* Aanmeldtijd: Is de tijd vanaf het eerste moment dat een patiënt contact opneemt met de praktijk, tot aan het eerste gesprek (intakegesprek). Behandelingswachttijd is de tijd tussen de intake en het daadwerkelijke begin van de behandeling.

Afspraak maken Indien u een verwijsbrief heeft kunt u langs gaan bij de assistente op de 4e etage van Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem of telefonisch contact zoeken via: 06-51687608 of op 023-5336208. Zij is Aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 08: 00 – 13:00 uur. Afspraak wijzigen of afzeggen Indien u een …