Afspraak maken / contact


Ga naar

Wie is Wie


Ga naar

kwaliteiteisen


Ga naar
Algemene informatie
Afspraak maken

Indien u een verwijsbrief heeft kunt u langsgaan bij de assistente op de 4e etage van Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem of telefonisch contact zoeken via: 06-51687608 of op 023-5336208 Zij is aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 13:00 uur

Afspraak wijzigen of afzeggen

De afdeling levert zowel Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als Gespecialiseerde GGZ ( SGGZ).
Indien u een afspraak, om welke reden dan ook, wilt wijzigen of afzeggen, dan dient u dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling te melden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Elke behandelaar stelt u persoonlijk op de hoogte van zijn ‘no-show’ beleid.

De eerste afspraak

Voor de eerst afspraak, het zogenaamde intakegesprek, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een specialist. Deze krijgt u mee of wordt rechtstreeks door de huisarts naar ons toegestuurd. Voor kinderen onder de 16 jaar is een ondertekende toestemmingsverklaring nodig van de ouders/ verzorgers met ouderlijk gezag. Tijdens het intakegesprek zal de samenhang tussen uw omstandigheden, uw copingstijl (hoe u omgaat met deze omstandigheden) en uw klachten bekeken worden. Daarnaast wordt er stil gestaan bij uw hulpvraag, doelen en verwachtingen van de behandeling. Vervolgens zal met u de behandelmogelijkheden worden besproken. Ook wordt gekeken of het zinvol is om uw naasten bij de behandeling te betrekken en of u baat kan hebben bij maatschappelijke ondersteuning.

Tarieven en vergoeding 2020

Klik hier voor meer informatie over de tarieven. De psychologen hebben contracten met zorgverzekeraars. Zie verderop bij iedere psycholoog met welke zorgverzekeraars zij een contract hebben. Check zelf a.u.b. bij uw zorgverzekering (volwassenen) de voorwaarden en het “eigen risico” bedrag; jeugd t/m 18 jaar wordt vergoed door de gemeente (géén “eigen risico”).

Samenwerking

Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners (interne ketenzorg) binnen het Gezondheidscentrum Schalkwijk, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH genoemd). Daarnaast wordt er samengewerkt met zorgverleners in Haarlem en omgeving (externe ketenzorg). In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er overleg, intervisie of supervisie plaats kunnen vinden, gedurende diagnostiek, behandeling en/of onderzoek, met deze zorgverleners in de (keten)zorg. Op deze manier kunnen wij uw zorg optimaliseren. De psychologen zijn aangesloten bij Psyzorg

Over de medewerkers in de praktijk

Op de afdeling Psychologie zijn 7 psychologen en 1 vaktherapeut ‘lichaamsgerichte psychomotorische therapie’ werkzaam. Zij zijn allen deskundig in het behandelen van klachten op het gebied van: angstklachten, obsessieve-compulsieve klachten, stemmingsklachten, trauma en psychosomatiek. Daarnaast zijn er onderlinge specialisaties ten aanzien van bepaalde klachten en doelgroepen.

Wie is wie

Sylvia Mevissen
Orthopedagoog NVO (GZ-Psycholoog) / BIG-nummer: 89063910025


- Doelgroep: Kinder- & Jeugd doelgroep (6- - 18 jaar)
- Specialisaties: ADHD-thema’s, autisme, ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand
- Behandelvormen: cognitieve gedragstherapie en e-health
- Werkdagen: maandag en woensdag
- Contracten: gemeente Haarlem en omgeving


Gert Haringsma
GZ-Psycholoog. / BIG-Nummer: 69064346025


- Doelgroep: volwassenen
- Specialisaties: (complex) trauma, eetstoornissen angst en depressie
- Behandelvormen: EMDR, cognitieve gedragstherapie, e-health, kortdurende persoonlijkheidstherapie
- Werkdagen: maandag, dinsdag
- Contracten: alle verzekeraars met uitzondering van CaresqSemra van Leeuwen Sözer
GZ-Psycholoog/ lid van NIP, BIG-nummer: 59059151325


- Doelgroep: volwassenen (o.a. ook Turkstalige cliënten)
- Specialisaties: cultuurgevoelige diagnostiek en behandeling (o.a. 2e generatie problemen), angst,
   depressie, ADHD, autisme, begeleiding van kankerpatiënten
- Behandelvormen: cognitieve of directieve gedragstherapie, exposure, e-health, 5-gesprekkenmodel
  (evt. in Engels, Duits of Turks)
- Werkdagen: dinsdag en donderdag
- Contracten: alle zorgverzekeraarsNelly van Berkel
Vaktherapeut lichaamsgerichte psychomotorische therapie met ggz-differentiatie


- Specialisaties: psychotrauma, gehechtheidsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen,    emotieregulatie problematiek.
- Behandelvormen: lichaamsgerichte psychotherapie, psychomotorische therapie,
   sensorimotor psychotherapie, Pesso-psychotherapie, e-health
- Werkdagen: dinsdag 2e helft ochtend en woensdag hele dag
- Contract: vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering.
   Kijk op zorgwijzer om te zien wat u vergoed krijgt.Ruud Vis
GZ-Psycholoog / BIG-nummer: 39919678225


- Doelgroep: volwassenen en ouderen (65+)
- Specialisaties: onverklaarde lichamelijke klachten, psychische klachten t.g.v. cardiale problemen, angst,
   depressie en trauma
- Behandelvormen: EMDR, e-health, cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy
- Werkdagen: dinsdag en donderdag
- Contracten: alle zorgverzekeraarsRia Balm
Psycholoog / BIG-nummer 49049253825


- Werkdagen: Woensdagmiddag en vrijdagIlse Twaalfhoven
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog / BIG-nummer: geen


- Doelgroep: volwassenen en ouderen (65+)
- Werkdag: maandagMargreet van der Plas
Klinisch psycholoog / BIG-nummer: 79049310125


Afspraken voor de gespecialiseerde GGZ (langerdurende behandelingen) kunt u met mij maken via de mail: info@activepsychotherapie.nl of door mij te bellen op 06 2447 6052
Hiervoor hebt u een verwijzing nodig van de huisarts voor de SGGZ.
Voor verdere informatie: activepsychotherapie.nl


- Doelgroep: volwassenen en ouderen (65+)
- Specialisaties: angst, dwang, depressie, complex trauma, persoonlijkheidsstoornissen, emotieregulatie,
   complexe rouw, somatisch onverklaarde klachten, eetstoornissen.
- Behandelvormen: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, e-health, acceptance and
    commitment therapy, inzicht gevende therapie.
- Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
- Contracten: alle zorgverzekeraars behalve Menzis

Kwaliteitseisen

De GZ-Psychologen hanteren de normen van hun beroepscode, en daarnaast de regels van de contracten met de zorgverzekeraars in Nederland: zij werken met ROM (voor- en nametingen) en zijn in het bezit van een Kwaliteitsstatuut (deze kunt u inzien op aanvraag bij de desbetreffende psycholoog of bij de officemanager van het GC Schalkwijk). Mocht u ondanks het streven door onze afdeling voor het leveren van goede zorg toch ontevreden zijn, dan kunt u uiteraard een klacht indienen bij de “Klachtencommissie van GC Schalkwijk”.


* Aanmeldtijd: Is de tijd vanaf het eerste moment dat een patiënt contact opneemt met de praktijk, tot aan het eerste gesprek (intakegesprek). Behandelingswachttijd is de tijd tussen de intake en het daadwerkelijke begin van de behandeling.

Afspraak maken Indien u een verwijsbrief heeft kunt u langs gaan bij de assistente op de 4e etage van Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem of telefonisch contact zoeken via: 06-51687608 of op 023-5336208. Zij is Aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 08: 00 – 13:00 uur. Afspraak wijzigen of afzeggen Indien u een …