Afspraak maken / contact


Ga naar

Wie is Wie


Ga naar

kwaliteiteisen


Ga naarZorgprogramma'sGa naar

Algemene informatie

Binnen het gezondheidscentrum werken psychologen voor zowel kinderen, volwassenen en ouderen.

De afdeling psychologie wordt vertegenwoordigd door 2 praktijken: Praktijk Leren te Leren (Jeugd - Basis GGZ) en Mind to Move (Volwassenen Basis GGZ en Specialistisch (PTSS).

Kinderen en jeugd

De afdeling jeugd behandelt kinderen tot 18 jaar binnen de Basis GGZ (praktijk Leren te Leren) en betreft eerstelijns onderzoek en behandeling van kinderen en jeugd tot 18 jaar. Specialisaties o.a.:

 • A.D.H.D.
 • Autistische Spectrum Stoornis (A.S.S.)
 • Ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand
 • Angst- en stemmingsklachten.

Behandelmethoden:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Mindfulness
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Exposure
 • Speltherapie
Volwassenen en ouderen

Mind to Move levert de behandeling aan volwassenen en is gespecialiseerd in de behandeling van psychisch trauma (PTSS). Naast PTSS worden ook andere veelvoorkomende (al dan niet comorbide) DSM-5 stoornissen behandeld waaronder:

 • stemmingsstoornissen
 • angst- en paniekstoornissen
 • somatische symptoomstoornis
 • persoonlijkheidsstoornissen

Mind to Move zet de volgende evidence based behandelmethoden in:

 • Gedragstherapie
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • EMDR
 • Schematherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Acceptance &nbps; Commitment Therapy
 • Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Afspraak maken

Indien u een verwijsbrief heeft kunt u langsgaan bij de assistente op de 4e etage van Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem of telefonisch contact zoeken via: 023 5336208. Zij is aanwezig van maandag tot en met donderdag van 08:00 – 16:00 uur. U hoeft niet langs te gaan indien de huisarts de verwijsbrief heeft opgestuurd via Zorgdomein (Mind to Move). U zal binnen 2 weken per e-mail of telefoon worden benaderd 

* Aanmeldtijd: Is de tijd vanaf het eerste moment dat een patiënt contact opneemt met de praktijk, tot aan het eerste gesprek (intakegesprek). Behandelingswachttijd is de tijd tussen de intake en het daadwerkelijke begin van de behandeling.

Kijk voor meer informatie m.b.t. de wachttijden op: https://mind-to-move.nl/wachttijden/

Afspraak wijzigen of afzeggen

Indien u een afspraak, om welke reden dan ook, wilt wijzigen of afzeggen, dan dient u dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling te melden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. De behandelaren hebben een gezamenlijk beleid bij no-show. U zal hierover worden ingelicht bij de intake.

De eerste afspraak

Voor de eerst afspraak, het zogenaamde intakegesprek, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een specialist. Deze krijgt u mee of wordt rechtstreeks door de huisarts naar ons toegestuurd. Voor kinderen onder de 16 jaar is een ondertekende toestemmingsverklaring nodig van de ouders / verzorgers met ouderlijk gezag. Tijdens het intakegesprek zal de samenhang tussen de omstandigheden en de klachten bekeken worden. Daarnaast wordt er stil gestaan bij de hulpvraag, doelen en verwachtingen van het onderzoek of behandeling en de mogelijkheden hiertoe. Ook wordt gekeken of het zinvol is om de naasten / de gezinsleden bij de behandeling te betrekken en of maatschappelijke ondersteuning van toegevoegde waarde kan zijn.

Samenwerking

Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners (interne ketenzorg) binnen het Gezondheidscentrum Schalkwijk, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH genoemd). Voor kinderen en jeugdigen wordt er samengewerkt met o.a. een speltherapeut, een onderwijsspecialist, Passend Onderwijs, Centrum Jeugd en Gezin.

In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er overleg, intervisie of supervisie plaats kunnen vinden, gedurende diagnostiek, behandeling, met deze zorgverleners in de (keten)zorg. Op deze manier kunnen wij uw zorg optimaliseren. De psychologen zijn aangesloten bij Psyzorg. En bij kinderen en jeugd is er samenwerking met andere GZ psychologen.

€ Tarieven en vergoeding 2024 volwassenen (Mind to Move)

Voor het jaar 2024 zijn er contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW-Stad Holland: OWM DSW Zorgverzekeraar UA (7029), InTwente Zorgverzekeraar (3344), Regeling Medische Zorg Asielzoekers (RMA, 3355), Stad Holland Zorgverzekeraar OWM UA (7037)
 • Zorg en Zekerheid: OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA (7085)
 • ONVZ: ONVZ Ziektekostenverzekeraar, VVAA, PNO-Zorg (3343)
 • ASR: ASR ziektekosten verzekeringen (0403), Ditzo Zorgverzekering (3336), InsureToStudy (3346), StudentsInsured (3349), De Amersfoortse (9018)
 • COOPERATIE VGZ (Aanmeldstop): Univé (0101), IZA Zorgverzekeraar NV (0699), NV Zorgverzekeraar UMC (0736), IZA VNG (3334), ZEKUR (3361), VGZ Zorgverzekeraar (7095)
 • ACHMEA: Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313); FBTO (3351), De Friesland Zorgverzekeraar (3358), Groep Buitenlands Recht (7125), Aevitae (Avero Achmea 8958), volmacht One Underwriting B.V. (8971), Pro Life (3311)
 • MENZIS: Menzis Zorgverzekeraar NV (3332), Anderzorg NV (3333)
 •          CZ, OHRA, Nationale Nederlanden

 •          We hebben géén contracten met: Salland

Is er een contract tussen Mind to Move en uw verzekeraar? Dan ontvangt u 100% vergoeding, op het eigen risico na (€385,00). Is er geen contract dan zal u eventueel een deel van de behandeling zelf moeten bekostigen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of kijk op de website contractvrije psycholoog voor een overzicht. Houdt u ook hierbij rekening met het wettelijke eigen risico van €385,00. Vraag voor de zekerheid aan uw zorgverzekeraar of er een contract is met Mind to Move (AGB-code 22221139).

Over de medewerkers in de praktijk

Er zijn momenteel twee GZ-psychologen, één vrijgevestigde orthopedagoog, een psychiater, een klinisch psycholoog, een psycholoog i.o.t GZ-psycholoog, drie masterpsychologen en een vaktherapeut werkzaam in het gezondheidscentrum.

Tarieven en vergoeding 2024 jeugd (Leren te Leren)

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt generalistische Basis GGZ geleverd. Psychologisch onderzoek en behandeling wordt volledig vergoed vanuit jeugdhulp van de Gemeente Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Beverwijk, Velzen, Bloemendaal en Zandvoort. Er hoeft geen eigen risico te worden betaald.

Wie is wie

Medewerkers Kind en jeugd
Sylvia Mevissen
Leren te Leren

GZ-Psycholoog 

(BIG-nummer: 89063910025) 

Medewerkers Volwassenen
Nelly van Berkel
Vaktherapeut vrijgevestigd / voor volwassenen van het zorgpad SOLK/ALK


 

Ruud Vis
Mind to Move

GZ-Psycholoog  

(BIG-nummer: 39919678225) 

Lisanne Edgar
Mind to Move

Psycholoog 

Fatima Bouskla
Mind to Move

Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog 

Feya Nolet
Mind to Move
GZ-psycholoog


 

Lara Löwe
Mind to Move
Psycholoog

  

Externe samenwerking

Kwaliteitseisen

De GZ-Psychologen hanteren de normen van hun beroepscode, en daarnaast de regels van zorgverzekeringen en gemeente jeugdbeleid: zij werken met ROM (voor- en nametingen) en zijn in het bezit van een Kwaliteitsstatuut. Mocht u ondanks het streven door onze afdeling voor het leveren van goede zorg toch ontevreden zijn, dan kunt u uiteraard een klacht indienen bij de “Klachtencommissie van GC Schalkwijk”.

[divider height="15"

Zorgprogramma's

Afspraak maken Indien u een verwijsbrief heeft kunt u langs gaan bij de assistente op de 4e etage van Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem of telefonisch contact zoeken via: 023-5336208. Zij is Aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 08: 00 – 13:00 uur. Afspraak wijzigen of afzeggen Indien u een …