SPOED

Overdag:

023-533 32 22

Avond/Nacht/Weekend:

023-224 25 26

www.spoedpost.com


Afspraak maken / contact


Ga naar

Wie is Wie


Ga naar

Assistenten


Ga naar

Zorgprogramma's

Wilt uw gegevens inzien, ga dan naar mijn Medisch dossier. Klik op onderstaande knop.


Ga naar

Mijn Medisch Dossier

Wilt uw gegevens inzien, ga dan naar mijn Medisch dossier. Klik op onderstaande knop.


Ga naar

Toestemmingformulieren

Wilt uw gegevens inzien, ga dan naar mijn Medisch dossier. Klik op onderstaande knop.


Ga naar

Herhaalrecepten

Medicijnen te kort klik dan op de knop, om uw Herhaalrecept aan te vragen.


Ga naar

Medische Informatie

Overige medische informatie


Ga naar

Huisartsen

Spoedgevallen

Spoed - 112

Overdag (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur) Alléén bij spoedgevallen, indien de telefoon van uw huisarts bezet is belt u met telefoonnummer : 023-5333222.

Avond, nacht en weekend (avond en nacht tussen 17.00-8.00 uur én de gehele zaterdag en zondag) Uitsluitend voor spoedgevallen, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u, liefst na telefonische afspraak, terecht bij de Spoedpost, telefoonnummer 023-2242526 De huisartsen doen dienst vanuit de Spoedpost in het Kennemer Gasthuis. Zie voor meer informatie: www.spoedpost.com


Online afspraak maken:


Telefonisch afspraak maken:


De centrumassistenten zijn op bovengenoemde nummers bereikbaar van 8.00-11.00 en van 13.30-16.30. Buiten deze tijden is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen .Afspraak maken of visite aanvragen

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur of voor het aanvragen van een huisbezoek kunt u bellen met het nummer van uw huisarts op maandag t/m vrijdag van 8.00-11.00 en van 13.30-16.30. Buiten deze tijden is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen i.v.m andere activiteiten van de assistentes. Als u dezelfde dag een afspraak wilt of een visite wilt, belt u dan zo vroeg mogelijk i.v.m. de agendaplanning.

De assistente vraagt u naar de reden van de afspraak om de noodzaak in te schatten en te zorgen dat u genoeg spreekuurtijd krijgt. Per persoon wordt 10 minuten consult-tijd per gezondheidsvraag ingepland. Wanneer u meer tijd nodig heeft of u wilt meerdere problemen voorleggen, overleg dan met de assistente of langere tijd kan worden ingepland. Meerdere problemen per keer bespreken is dus geen probleem, maar dan willen we dat wel van tevoren weten! We proberen hiermee onnodige wachttijd te voorkomen. Wanneer u een langere afspraak wilt, kan het wel wat langer duren voordat u op het spreekuur kan komen. Spoedeisende gevallen krijgen altijd voorrang en kunnen tussendoor.


Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur van de huisartsen is voor korte vragen. U kunt een afspraak maken via de assistente tussen 8.00-11.00 en van 13:30 - 16:30, de huisarts belt u dan terug tussen 11.15-13.00 uur.


Beeldbellen

Geachte patiënt, In verband met het coronavirus moeten wij in het gezondheidscentrum ook rekening houden met de 1,5 meter regeling. Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk patiënten in het gebouw en de wachtruimtes zijn, bieden wij nu een afspraak aan via “beeldbellen”. De afgelopen tijd hebben de huisartsen veel telefonisch afgehandeld; nu worden er ook steeds meer patiënten in de spreekkamers gezien. Een beeldbel-afspraak kán een bezoek aan het gezondheidscentrum vervangen. Wij willen u vragen om uw medewerking. Bij beeldbellen hoeft u niet naar het centrum te komen. U heeft een gesprek met de huisarts via internet, en jullie zien elkaar ook. Het kan op een computer, tablet of smartphone. Het is bedoeld voor gesprekken waarbij geen lichamelijk onderzoek gedaan hoeft te worden. Als dat wel nodig lijkt, krijgt u een gewone afspraak. Voor korte vragen en uitslagen van onderzoeken blijft het telefonisch spreekuur bestaan; daarvoor is beeldbellen niet bedoeld.

Voor het beste resultaat dient u te beschikken over een goede internetverbinding, (ingebouwde) camera, (ingebouwde) microfoon en (ingebouwde) speaker. Voor Windows en MacOS gebruikers adviseren wij om gebruik te maken van Google Chrome. LET OP: Gebruikt u een iPhone of iPad, start het gesprek dan in Safari.

Wij maken gebruik van de aanbieder WeSeeDo. WeSeeDo voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw e-mail gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld door WeSeeDo en alleen eenmalig gebruikt voor het WeSeeDo gesprek. Zij verstrekken geen gegevens aan derde partijen. Daarnaast wordt gespreksdata niet opgeslagen en draait WeSeeDo volledig op Nederlandse servers.

U krijgt de afspraak via een mail van WeSeeDo. In die mail zit een link die u aanklikt op het tijdstip van de afspraak. De huisarts logt dan ook in en jullie kunnen beeldbellen.

Dus: als u een afspraak bij de huisarts wilt, en u denkt dat er geen lichamelijk onderzoek nodig is, vraag dan aan de assistente om een beeldbel-afspraak. Samen tegen corona!

Wie is wie

Arianne Baak
Huisarts & Bestuurslid / BIG-nummer: 59039280701

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en vrijdag 


Maarten Hamming
Huisarts & Bestuurslid / BIG-nummer: 19060707601

Werkdagen:

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagJetske ten Berge
Huisarts / BIG-nummer: 69909628201

Werkdagen:

Maandag, dinsdag, en vrijdag Barbara Elias
Huisarts / BIG-nummer: 29060770701

Werkdagen:

Maandag, dinsdag en woensdagMarieke van der Sluijs
Huisarts / BIG-nummer: 79911196801

Werkdagen:

Dinsdag, donderdag en vrijdagMartin Mensink
Huisarts / BIG-nummer: 19043575301

Werkdagen:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Sabine Vuister
Huisarts - SCEN arts & Bestuurslid / BIG-nummer: 99024737201

Werkdagen:

Maandag, dinsdag en woensdag

Assistenten

U krijgt in de praktijk altijd eerst te maken met de doktersassistenten. Bij telefonisch contact of als u aan de balie komt, kunt u met uw vragen bij haar terecht. Zij maakt ook de afspraken voor de huisarts. U kunt zowel met praktische vragen als medische vragen bij de doktersassistenten terecht. Soms kan zij uw vraag direct beantwoorden, in andere gevallen zal zij u doorverwijzen of een afspraak voor u maken met één van de zorgverleners. Als u belt, vraagt de doktersassistenten naar de reden waarom u een afspraak wilt maken. Dit gebeurt om een juiste inschatting te kunnen maken van de aard van de klacht en de tijd die gereserveerd moet worden op het spreekuur bij de huisarts. De doktersassistenten heeft haar beroepsgeheim, is gedegen opgeleid en schoolt regelmatig bij.


Spreekuur

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag, kunt het beste ‘s ochtends vóór 10.00 uur bellen. Wanneer u een afspraak wilt voor o.a. bloeddruk meten, bloedsuiker meten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, maakt u een afspraak bij de doktersassistenten. Hiervoor kunt u bellen op maandag t/m vrijdag tussen 8.00-11.00 en 13.30-16.30 uur


Urineonderzoek

Wanneer u uw urine wilt laten nakijken, dan belt u eerst met de assistente. Zij zal aan de telefoon beoordelen of u langs moet komen. Het kan ook zijn dat u met een verwijsbrief van de huisarts bij Bloedafname AtalMedial de urine laat onderzoeken.


Uitstrijkjes

Voor het laten maken van een uitstrijkje bij de doktersassistentenof de huisarts, kunt u een afspraak maken maandag t/m vrijdag 8.00-11.00 en 13.30-16.30 uur via de praktijk van uw huisarts.


Bloedonderzoek via Bloedafname AtalMedial (begane grond)

U kunt alleen met een verwijzing van uw huisarts o.a. bloedonderzoek laten doen bij de bloedafname. De bloedafname is open van maandag t/m vrijdag van 8.00-10.30 uur. Voor spreekuren op andere tijden en andere locaties, zie de website Bloedafname AtalMedial. Of kijk op de achterzijde van het verwijsbrief of bel met telefoonnumer 023-8908799.

Mijn Medisch Dossier & PGO

Online inzage in uw medisch dossier

Online inzage in uw medisch dossier: OPEN en MGn.
Graag willen de huisartsen u informeren over het project OPEN. Dit project helpt huisartsen bij het traject waarmee de overheid per 1 juli 2020 de patiënt middels een nieuwe wet het recht geeft op elektronisch inzage in het medisch dossier. U had al jaren recht op een papieren afdruk van uw medisch dossier van de huisarts. Nu heeft u ook recht op elektronische inzage. Dit kan door online-inzage via MijnGezondheid.net (MGn). Via dit portaal heeft u online-inzage in uw medisch dossier. Onder andere de volgende gegevens kunt u online bekijken:


Lees verder Aanmelden

PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving)

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is en website of app, waarin je toegang hebt tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Daarbij kan je informatie over je eigen gezondheid bij houden en kan je actief aan de slag gaan met je gezondheid. Klik hier voor meer informatie


Lees verder

Toestemmingsformulieren

Landelijk Schakelpunt

Het LSP (Landelijk SchakelPunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Door het LSP kan in spoedsituaties snel duidelijk worden welke informatie andere zorgverleners over u in de dossiers hebben staan. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u in het weekend naar een huisarts moet. De arts ziet dan een samenvatting van uw actuele problemen en/of chronische ziekten. Heeft u het formulier al ingeleverd? Ook als u geen toestemming geeft, wil de huisarts dat graag weten. Het formulier kunt u hier openen. Graag ingevuld bij de assistente inleveren. Ga voor meer informatie naar uw huisarts of kijk op www.vzvz.nl


Inzage medische gegevens

Huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en laboratoria werken allemaal met een eigen medisch dossier van u. Met uw toestemming mag uw zorgverlener over de voor hem relevante gegevens beschikken bij:

  • Spaarne Gasthuis (ziekenhuis)
  • Atalmedial (het laboratorium van Haarlem)
  • Streeklab Haarlem (laboratorium voor microbiologie)

Hierdoor kunnen relevante gegevens voor uw zorgverlener goed, veilig en snel beschikbaar worden gesteld. Zo is uw zorgverlener – huisarts, specialist en apotheker – beter op de hoogte van uw gezondheid. Dat komt uw behandeling ten goede. Zo kan het belangrijk zijn dat uw huisarts uitslagen van bloedonderzoek kan inzien dat door een specialist is aangevraagd. Hoe geeft u toestemming?
Dat kan op 2 manieren:

  • U geeft uw toestemming bij voorkeur zélf, digitaal via het beveiligde deel van de website www.mijndoc.nu. U heeft hiervoor uw DigiD met sms-functie nodig. Hiervoor gebruikt u uw mobiele of vaste telefoon. Bij de sms-functie via een vaste telefoon ontvangt u een gesproken tekstbericht.
  • U kunt uw toestemming ook bij uw huisarts regelen via een toestemmingsformulier die beschikbaar is op de praktijk van uw huisarts (zolang er coronamaatregelen gelden eerst telefonisch contact en niet naar de praktijk komen zonder afspraak!). U kunt het formulier ook hiernaast vinden. U kunt het formulier downloaden, printen en inleveren bij het gezondheidscentrum. Alléén als u toestemt, kan uw zorgverlener over relevante gegevens beschikken. U kiest voor welke groepen zorgverleners uw toestemming geldt: huisarts, specialisten en apothekers (én de medewerkers en waarnemers van deze hulpverleners). U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken via www.mijndoc.nu. Of via uw zorgverlener. Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt. Misschien heeft u daarvoor wat meer informatie nodig. Die kunt u vinden op de website www.mijndoc.nu.
Inschrijfformulier ''nieuwe'' patiënt 

Bewoners die net in Haarlem zijn komen wonen en vallen onder postcodegebied 2034 t/m 2037 kunnen ingeschreven worden.

Aan de hand van het volgende formulier kunnen ‘’nieuwe’’ bewoners zich inschrijven, graag het desbetreffende formulier gebruiken.

Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de assistenten op de 2e of 3e etage.

Houd er rekening mee dat het minimaal 1 week duurt voordat wij uw dossier hebben ontvangen van uw vorige huisarts.

Herhaalrecepten

Een herhaalrecept kunt u op 3 manieren opvragen:

1. Brievenbus

Het medicijndoosje met etiket doet u in de brievenbus aan de buitenzijde van het gebouw bij de ingang van Apotheek Meerwijk. (Dus niet die bij de ingang van het gezondheidscentrum).

U krijgt per mail of sms een bericht, met de afhaalcode kunt u naar de apotheek.

2. Internet

Staat er een herhaalnummer op het etiket?
Als er een herhaalnummer op het etiket van het medicijn staat, dan kunt u uw herhaling via de website aanvragen
(zie onderstaand venster):

Instructie:

  • Linkervakje: de vier cijfers van uw geboortejaar invullen, bijv. 1970
  • Rechtervakje: het herhaalnummer (zonder puntjes)
  • Klik op de knop Medicijn aanvragen

Bij meerdere medicijnen hoeft u daarna slechts het herhaalnummer van het aan te vragen medicijn in te voeren. Let op: ieder herhaalnummer is anders. U krijgt per mail of sms een bericht, met de afhaalcode kunt u naar de apotheek. Lukt het niet met bovengenoemde instructie, dan kunt u het medicijn via het formulier van de apotheek aanvragen.

Staat er geen herhaalnummer op het etiket?

Gebruik het formulier van de apotheek om uw recept aan te vragen. U krijgt per mail of sms een bericht, met de afhaalcode kunt u naar de apotheek.

3. Telefoon

Dit geldt voor alle patiënten, die hun medicijnen afhalen in apotheek Meerwijk met een herhaalnummer op het etiket. Als er een herhaalnummer op het etiket van uw medicijn staat, dan kunt u uw herhaling via de receptenlijn aanvragen. Telefoonnummer: 088-0800174

  • U wordt gevraagd de 4 cijfers van uw geboortejaar in te toetsen en af te sluiten met een hekje (#)
  • Vervolgens wordt u gevraagd het herhaalnummer in te toetsen en af te sluiten met een hekje (#)

Bij meerdere medicijnen na het intoetsen van het nummer, afsluiten met een hekje (#). Let op: ieder herhaalnummer is anders.

U kunt ook via het telefoonnummer van de huisarts herhaalrecepten bestellen. U kunt dan via keuze 2 uw recepten inspreken. U kunt ook overdag via de assistente recepten bestellen. U krijgt per mail of sms een bericht, met de afhaalcode kunt u naar de apotheek.

Spoedgevallen Overdag (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur) Alléén bij spoedgevallen, indien de telefoon van uw huisarts bezet is belt u met telefoonnummer 023-5333222. Avond, nacht en weekend (avond en nacht tussen 17.00-8.00 uur én de gehele zaterdag en zondag) Uitsluitend voor spoedgevallen, die niet tot de volgende