Jaarverslagen Gezondheidscentrum Schalkwijk

Als u de verwijzing van het betreffende jaarverslag volgt vindt u het door u gezochte jaarverslag. Het jaarverslag 2019 ontbreekt. Vanwege de corona pandemie was het niet mogelijk dit tijdig te verzorgen.


Jaarverslag 2016 Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Gezondheidscentrum Schalkwijk. 2016 is een jaar geweest waar de nieuwe organisatie structuur vorm heeft gekregen. De Raad van Toezicht is opgeheven en de drie bestuurders van de stichting zijn drie huisartsen uit de maatschap huisartsen GC Schalkwijk. Deze bestuurders worden ondersteund door een praktijkmanager en een