CVRM

CARDIO VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

Het doel van deze jaarlijkse controle is vermindering van risico op hart- en vaatproblemen en het voorkomen van herhaling ervan. Er is veel aandacht voor een gezondere leefstijl omdat dit een positief effect heeft op uw gezondheid. Tijdens de jaarcontrole bespreken wij de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek en nemen we een vragenlijst met u door. Aanbod komen o.a. voeding, beweging, roken, eventuele klachten en uw medicatie. Ook meten wij uw bloeddruk, lengte en gewicht. Waar nodig geven wij u adviezen en/of informatie om uw gezondheidsrisico’s te verminderen. Voor stoppen met roken hebben wij een speciaal spreekuur. Meer informatie hierover vindt u elders op de website. Rond uw verjaardag krijgt u via de post een uitnodiging voor deze jaarcontrole. U wordt verzocht met deze brief naar het laboratorium te gaan om daar nuchter bloed te laten prikken en urine af te geven. Hierna maakt u via de assistente 023-5367978 een afspraak bij een van de praktijkverpleegkundigen op de vierde etage.

Het doel van deze jaarlijkse controle is vermindering van risico op hart- en vaatproblemen en het voorkomen van herhaling ervan. Er is veel aandacht voor een gezondere leefstijl omdat dit een positief effect heeft op uw gezondheid. Tijdens de jaarcontrole bespreken wij de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek en nemen we een vragenlijst met u door. Aanbod komen o.a. voeding, beweging, roken, eventuele klachten en uw medicatie. Ook meten wij uw bloeddruk, lengte en gewicht. Waar nodig geven wij u adviezen en/of informatie om uw gezondheidsrisico’s te verminderen.