Eigen risico

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en gaat niet af van uw eigen risico. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor onderzoek dat op de praktijk door de huisarts wordt gedaan, zoals een hoortest, bloeddrukmeting, etc.


Sinds 2008 bestaat er een eigen risico op handelingen en verrichtingen buiten de huisartsenzorg. Dit betekent dat de eerste kosten die u maakt voor uw eigen rekening komen. Medicijnen, hulpmiddelen, laboratoriumonderzoeken, consulten en behandelingen van specialisten vallen hier bijvoorbeeld onder. Het eigen risico geldt niet voor:


  • Verzekerden jonger dan 18 jaar.
  • Kosten van de huisarts (zie hierboven, maar wel voor de door de huisarts aangevraagde bloedonderzoeken, radiologisch onderzoek, medicijnen e.d.).
  • Kosten voor verloskundige zorg.
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
  • Ketenzorg; zorg voor specifieke patiëntengroepen vanuit een samenwerking van verschillende zorgaanbieders. Bij de huisarts geldt dit voor (een deel) van de
  • diabetespatiënten.
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u terug van de hoogte is van uw eigen risico.

Aanvullend onderzoek

Let op: de tarieven die voor u gelden zijn dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw individuele situatie.


Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en uitsluitend ter indicatie. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

  • De tarieven van laboratorium- en röntgenonderzoek kunt u vinden op de website van Atal Medial.
  • De tarieven van het lab (o.a. kweekmateriaal) kunt u terugvinden op de site van het Streeklab .

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en gaat niet af van uw eigen risico. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Ook niet voor onderzoek dat op de praktijk door de huisarts wordt gedaan, zoals een hoortest, bloeddrukmeting, etc.

Sinds 2008 bestaat er een eigen risico op handelingen en verrichtingen buiten de huisartsenzorg. Dit betekent dat de eerste kosten die u maakt voor uw eigen rekening komen. Medicijnen, hulpmiddelen, laboratoriumonderzoeken, consulten en behandelingen van specialisten vallen hier bijvoorbeeld onder. Het eigen risico geldt niet voor: