Mededelingen

december 18, 2020

Bezorgers Open Brief gezocht

Onze patientenkrant Open Brief wordt door vrijwilligers bezorgd bij onze patienten. Wij zijn op zoek naar nieuwe bezorgers. Het gaat om 4x per jaar. De ene wijk heeft meer krantjes dan de ander en ook de bebouwing maakt uit. Een wijk van 150 krantjes kost gemiddeld waarschijnlijk 1,5 uur.
december 8, 2020

Online inzage in uw medisch dossier

Graag willen de huisartsen u informeren over het project OPEN. Dit project helpt huisartsen bij het traject waarmee de overheid per 1 juli 2020 de patiënt middels een nieuwe wet het recht geeft op elektronisch inzage in het medisch dossier. U had al jaren recht op een papieren afdruk van uw medisch dossier van de huisarts. Nu heeft u ook recht op elektronische inzage. Dit kan door online-inzage via MijnGezondheid.net (MGn). Via dit portaal heeft u online-inzage in uw medisch dossier. Onder andere de volgende gegevens kunt u online bekijken:
oktober 5, 2020

Draag een mondkapje in het gezondheidscentrum

Vanaf heden zal elk patiënt die het gezondheidscentrum wilt betreden geadviseerd worden een mondkapje te dragen.

Het advies om een mondkapje te dragen in ons gezondheidscentrum geldt vanaf de leeftijd van 13 jaar.
juni 4, 2020

Beeldbellen: gewoon doen!

In verband met het coronavirus moeten wij in het gezondheidscentrum ook rekening houden met de 1,5 meter regeling. Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk patiënten in het gebouw en de wachtruimtes zijn, bieden wij nu een afspraak aan via “beeldbellen”.
april 23, 2020

In het nieuws

Op vrijdag 24 april is de geheel vernieuwde website van Gezondheidscentrum Schalkwijk in gebruik genomen.

Met deze nieuwe site wil Gezondheidscentrum Schalkwijk beter en directer communiceren met haar patiënten en bewoners van haar verzorgingsgebied. De website biedt veel meer mogelijkheden dan de oude en is van een moderne vormgeving voorzien waardoor de toegankelijkheid van de website is verbeterd.