Corona

december 18, 2020

Bezorgers Open Brief gezocht

Onze patientenkrant Open Brief wordt door vrijwilligers bezorgd bij onze patienten. Wij zijn op zoek naar nieuwe bezorgers. Het gaat om 4x per jaar. De ene wijk heeft meer krantjes dan de ander en ook de bebouwing maakt uit. Een wijk van 150 krantjes kost gemiddeld waarschijnlijk 1,5 uur.
december 8, 2020

Online inzage in uw medisch dossier

Graag willen de huisartsen u informeren over het project OPEN. Dit project helpt huisartsen bij het traject waarmee de overheid per 1 juli 2020 de patiënt middels een nieuwe wet het recht geeft op elektronisch inzage in het medisch dossier. U had al jaren recht op een papieren afdruk van uw medisch dossier van de huisarts. Nu heeft u ook recht op elektronische inzage. Dit kan door online-inzage via MijnGezondheid.net (MGn). Via dit portaal heeft u online-inzage in uw medisch dossier. Onder andere de volgende gegevens kunt u online bekijken:
december 1, 2020

Officieel samen

In januari 2017 nam Marieke van der Sluijs de praktijk over van Wouter van Kempen. Marieke heeft mij gevraagd om haar praktijk met mij samen te delen. Voor degene die mij niet kennen, wil ik mij graag nog even kort voorstellen. Ik ben sinds 2008 huisarts en heb de eerste 5 jaar in Zwitserland als huisarts gewerkt. Ik woon met mijn man en 3 dochters in Haarlem. De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier bij Marieke van der Sluijs in haar praktijk gewerkt. Veel van de patiënten kennen mij inmiddels waarschijnlijk wel! Omdat de samenwerking voor ons allebei goed bevalt, gaan we nu per 1 januari 2021 associëren. Dit betekent dat we verder gaan onder de naam ‘ Huisartsenpraktijk van der Sluijs/ Elias’. Verder verandert er weinig voor u. We blijven allebei 3 dagen werken in de praktijk.

oktober 9, 2020

Poortwachter Gezondheidscentrum Schalwijk

Geachte patiënt, tijdens de vakantie periode zullen de volgende huisartsen niet aanwezig zijn: Arianne Baak: 27 juli t/m 10 augustus.
oktober 5, 2020

Draag een mondkapje in het gezondheidscentrum

Vanaf heden zal elk patiënt die het gezondheidscentrum wilt betreden geadviseerd worden een mondkapje te dragen.

Het advies om een mondkapje te dragen in ons gezondheidscentrum geldt vanaf de leeftijd van 13 jaar.
juni 4, 2020

Beeldbellen: gewoon doen!

In verband met het coronavirus moeten wij in het gezondheidscentrum ook rekening houden met de 1,5 meter regeling. Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk patiënten in het gebouw en de wachtruimtes zijn, bieden wij nu een afspraak aan via “beeldbellen”.
mei 27, 2020

Per 1 juni: Reguliere logopedie wordt weer opgestart

Vanaf 1 juni 2020 starten wij langzaam de behandelingen in de praktijk weer op. Het merendeel van de afspraken zal nog plaats vinden middels beeldbellen, zoals u nu van ons gewend bent. Als het voor uw zorg noodzakelijk is, (dit wordt in overleg met uw logopedist bepaald), vindt de afspraak op de praktijk in plaats van een afspraak via beeldbellen.
april 30, 2020

Nieuwsbericht 30 april 2020

Nieuwsbericht 30 april 2020. We zitten nog steeds middenin de Coronapandemie. Houd u aan de adviezen van de overheid en het RIVM. Het landelijke telefoonnummer voor algemene vragen over het coronavirus is 0800-1351 Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft.

april 23, 2020

In het nieuws

Op vrijdag 24 april is de geheel vernieuwde website van Gezondheidscentrum Schalkwijk in gebruik genomen.

Met deze nieuwe site wil Gezondheidscentrum Schalkwijk beter en directer communiceren met haar patiënten en bewoners van haar verzorgingsgebied. De website biedt veel meer mogelijkheden dan de oude en is van een moderne vormgeving voorzien waardoor de toegankelijkheid van de website is verbeterd.

juni 14, 2021

Telefonische drukte door vragen over vaccinaties

Wij doen een dringende oproep aan alle onze patiënten om ons niet te bellen bij vragen over vaccinaties. Door de hoeveelheid aan telefoontjes over vaccinaties zijn wij slecht bereikbaar. Nu de maatregelen zijn versoepeld neemt de zorgvraag en de druk op de praktijken toe. Wanneer wij minder goed bereikbaar zijn kan dat de reguliere zorg in gevaar brengen. Huisartsen hebben de niet-mobiele patiënten boven de 60 jaar en de patiënten tussen 60 en 65 jaar inmiddels 1 maal gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. De tweede vaccinatie voor deze groep volgt vanzelf. U hoeft hier niet voor te bellen. Alle overige vaccinaties in Nederland (inclusief de vaccinaties van de ‘griepgroep’) worden door de GGD uitgevoerd. Wij hebben hier geen enkele invloed op. Het heeft dan ook geen zin om ons te bellen hierover. Kijk goed op de site van het RIVM wanneer u aan de beurt bent en leg dan contact met de GGD.
april 19, 2021

Informatie over Coronavaccinaties

Blijf de huisarts raadplegen bij klachten waar u zich zorgen over maakt. Kom niet naar de huisartsenpraktijk, maar neem telefonisch contact op. De huisartsenpraktijken leveren zoveel mogelijk gewone huisartsenzorg (we noemen het reguliere zorg). I.v.m. de huidige situatie rond corona doen we dat wel in aangepaste vorm!

We proberen zoveel mogelijk telefonisch te werken en kunnen u ook helpen door middel van beeldbellen (lees hierover onder “Mededelingen” op de home-pagina).

maart 13, 2021

Sneltesten voor Corona

Blijf de huisarts raadplegen bij klachten waar u zich zorgen over maakt. Kom niet naar de huisartsenpraktijk, maar neem telefonisch contact op. De huisartsenpraktijken leveren zoveel mogelijk gewone huisartsenzorg (we noemen het reguliere zorg). I.v.m. de huidige situatie rond corona doen we dat wel in aangepaste vorm!

We proberen zoveel mogelijk telefonisch te werken en kunnen u ook helpen door middel van beeldbellen (lees hierover onder “Mededelingen” op de home-pagina).